AVIZIER ELECTRONIC

Misiune:

 • de a forma specialiști, care să se poată integra rapid într-un mediu concurențial, printr-o mare capacitate de adaptare la competiție, schimbare și inovație didactica;
 • de cercetare științifică în domeniul dezvoltării rurale, la nivelul performantelor contemporane, prin realizarea de proiecte științifice de mare interes și înscrierea universității în circuitul international de valori;
 • și de consultanță prin intermediul extensiei universitare.

Misiunea sa socială, ca a tuturor universităților din lume, constă în transformarea universității într-un centru de resurse educaționale și de servicii, oferite comunității.

Conform prevederilor Cartei universitare, USVT promovează parteneriatul cu instituții de învațământ superior din tară și străinătate, bazat pe principiile libertății academice, gândirii libere, pluralismului politic și respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Obiective:

Pentru realizarea misiunii asumate, USVT își propune mai multe obiective, dintre care cele mai importante se referă la:

 • Îmbogățirea, extinderea și conservarea cunoștințelor de specialitate în domeniile de interes, în vederea formarii de specialiști cu pregătire superioara pentru economie, industrie, învatamânt, știință, activități sociale;
 • Urmărirea continuă a calității procesului de formare, educare și cercetare;
 • Integrarea în sistemul european de învatamânt superior, din punct de vedere structural, calitativ și al eficientei economice;
 • Modernizarea continua a sistemului de pregătire a personalului didactic, implicat în procesul formativ și de cercetare;
 • Aprecierea și echivalarea studiilor prin sisteme de evaluare agreate pe plan international;
 • Dezvoltarea unei cercetări științifice, în domeniul dezvoltării rurale, la nivelul performantelor contemporane, prin promovarea unor programe de cercetare și dezvoltare tehnologica și prin sprijinirea dezvoltării și diversificării creativității și inovației științifice și tehnice;
 • Promovarea cooperării interne și internaționale, cu universități prestigioase din domeniu;
 • Modernizarea serviciilor oferite studenților în campusul universitar;
 • Implementarea unui management universitar, bazat pe cerințele moderne de calitate și finanțare globala și compatibil cu sistemul de învatamânt european, bazat pe credite transferabile;
 • Întărirea imaginii universității în oraș și în regiune, prin eforturi coordonate de profesionalizare a comunicării;
 • Dezvoltarea comunicării interne, întărirea dialogului interdepartamental și creșterea vizibilității proiectelor desfășurate de membrii comunității academice.

Calea Aradului nr.119
300645 | Timișoara | România

Paul Moldovan: (0799) 943 441
Oana Alexa : (0724) 207 515