AVIZIER ELECTRONIC

25 de ani de învățământ superior peisagistic la Timișoara, Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara, 12.12.2023

În data de 12.12.2023, la Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate din cadrul Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara a avut loc evenimentul intitulat “25 de ani de învățământ superior peisagistic la Timișoara”.  Au fost prezente foste și actuale cadre didactice de la specializarea de Peisagistică, studenți, absolvenți, colaboratori, reprezentanți ai mediului economic și ai administrației locale. Decanul Facultății de Inginerie și Tehnologii Aplicate, domnul Prof. univ. dr. Dorin Camen a făcut o prezentare a evoluției specializării în cei 25 de ani de existență punând accentul pe importanța acestei specializări pentru societate. Domnul Academician Păun Ion Otiman a avut o intervenție legată de momentele de început ale acestei specializări înființate în anul 1998, precum si contextul în care s-au realizat demersurile necesare pentru demararea acesteia. Domnul conf. univ. dr. Gabriel Szekely a prezentat un studiu legat de primii horticultori și peisagiști ai Timișoarei – familia Muhle. Din partea universității a transmis un mesaj dl. Prorector Prof.univ.dr. Iancu Tiberiu, care a apreciat evoluția și importanța pentru universitate a acestui program de studiu. A fost o mare bucurie să avem printre noi cadre didactice care au activat in cadrul specializării de Peisagistică: Prof. Dagmar Vișoiu, Prof. Vasile Ciupa, Arh. Sorin Emilian Ciurariu, Prof. Florin Silion.

Categorii

Calea Aradului nr.119
300645 | Timișoara | România

Paul Moldovan: (0799) 943 441
Oana Alexa : (0724) 207 515