AVIZIER ELECTRONIC

Simpozionul Științific Internațional dedicat studenților, masteranzilor, doctoranzilor și tinerilor cercetători ”Young people and multidisciplinary research in applied life sciences”, Universitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai I” din Timișoara, 16-17 Noiembrie 2023

Categorii

Calea Aradului nr.119
300645 | Timișoara | România

Paul Moldovan: (0799) 943 441
Oana Alexa : (0724) 207 515