AVIZIER ELECTRONIC

Simpozionul Științific Internațional „TENDINȚE MODERNE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR AGRICOL” – 90 de ani de la înființarea învățământului superior agricol în Republica Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, 06 – 07 octombrie 2023

Timp de două zile, 06 – 07 octombrie 2023, experți și oameni de știință din Republica Moldova, Bulgaria, Ucraina și România au discutat subiecte precum agronomia, horticultura, genetica și sectorul agroalimentar, folosind acest prilej extraordinar pentru a-și împărtăși experiența.

În debutul evenimentului, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ. dr. hab. Viorel BOSTAN, a evidențiat evoluția și progresele semnificative ale învățământului superior agricol în Republica Moldova de la înființarea Facultăţii de Ştiinţe Agricole, Silvice şi ale Mediului. El a subliniat, de asemenea, importanța contribuției profesorilor, cercetătorilor și studenților acestei instituții la dezvoltarea învățământului superior agricol.

La eveniment au participat şi reprezentanți ai Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, dar şi ai Ministerului Educaţiei și Cercetării, care au subliniat importanța instituțiilor de învățământ superior în dezvoltarea sectorului agricol din Republica Moldova.

De asemenea, în prima zi a Simpozionului au participat şi reprezentanți ai instituţiilor de învățământ superior agricol din România, care au reiterat sprijinul pentru dezvoltarea domeniului agroalimentar şi au manifestat deschidere pentru noi colaborări.

Sorin CÂMPEANU, rectorul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din București și președinte al Consiliului Național al Rectorilor din România, a subliniat importanța colaborării în dezvoltarea învățământului dual.

Prof. univ. dr. Cosmin Alin POPESCU, rector, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara, împreună cu prof. univ. dr. Gheorghe Dărăbuș, președintele Senatului USVT, și membrii Consiliului de Administrație care i-au însoțit, au înmânat însemnele-simbol ale USVT rectorului UTM Viorel BOSTAN și decanului Facultății Științe Agricole, Silvice şi ale Mediului, conf. univ. dr. Sergiu POPA.

Simpozionul „Tendințe moderne în învățământul superior agricol”, acest eveniment reprezintă un forum interdisciplinar în domeniile științelor agricole, horticole, silvice și ale mediului, oferind o platformă de schimb de cunoștințe, expertiză, idei și dezvoltare a unei rețele solide de colaborare între specialiști. În final, comunitatea academică a Universității Tehnice a Moldovei a primit felicitări și recunoașterea contribuției semnificative pentru dezvoltarea învățământului agricol din țară. Festivitatea sa încheiat cu un moment de comemorare și cu bucuria unei colaborări strânse între universități din Moldova și România, care promit să continue să aducă beneficii și transformări pozitive în domeniul învățământului agricol.

Categorii

Calea Aradului nr.119
300645 | Timișoara | România

Paul Moldovan: (0799) 943 441
Oana Alexa : (0724) 207 515