AVIZIER ELECTRONIC

Workshop „Aspecte privind producerea și utilizarea unui preparat furajer destinat îmbunătățirii performanțelor vacilor de lapte”, Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere, Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara

În data de 29 iunie 2023, Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere din cadrul Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara a fost gazda workshopului cu titlul „Aspecte privind producerea și utilizarea unui preparat furajer destinat îmbunătățirii performanțelor vacilor de lapte”.
Evenimentul și-a propus să disemineze rezultatelor obținute în cadrul proiectului intitulat „PREPARAT FURAJER INOVATIV DESTINAT ÎMBUNĂTĂȚIRII PERFORMANȚELOR PRODUCTIVE, DE REPRODUCERE, A CALITĂȚII PRODUSELOR LACTATE ȘI REDUCEREA POLUĂRII MEDIULUI ÎN FERMELE DE VACI” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub-măsura 16.1 Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse în sectorul agricol, coordonat de Universitatea de Stiintele Vietii „Regele Mihai I” din Timișoara, responsabil de proiect, Prof dr. ing. Lavinia Stef.
Participanții la eveniment au fost crescători de vaci de lapte din cadrul Asociației de creștere a bovinelor Narcisa, cadre didactice si studenți ai universității, precum și reprezentanți ai SC Canamar SRL și SC Rogera SRL, în calitate de parteneri ai proiectului.
Multumim tuturor participanților și în special partenerilor acestui proiect: Universitatea de Stiintele Vietii ”Regele Mihai I” din Timișoara, Asociația de creștere a bovinelor Narcisa, SC Canamar SRL, SC Rogera SRL.

 

 

Categorii

Calea Aradului nr.119
300645 | Timișoara | România

Paul Moldovan: (0799) 943 441
Oana Alexa : (0724) 207 515