AVIZIER ELECTRONIC

Eveniment de promovare a proiectului intitulat „REALIZAREA TRANSFERULUI TEHNOLOGIC ÎN VEDEREA OBȚINERII UNOR ALIMENTE FUNCTIONALE INOVATIVE IMBOGĂTITE IN COMPUSI BIOACTIVI – CTTU 2020 (cod SMIS 140030)”, proiect finanțat prin POR 2014-2020, 26 mai 2023,

  Vineri, 26 mai 2023, ora 12,00, în sala Sala Verdi din cadrul Iulius Congress Hall – IULIUS MALL Timișoara, Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara, în calitate de beneficiar, vă invită la un eveniment de promovare a proiectului intitulat „REALIZAREA TRANSFERULUI TEHNOLOGIC ÎN VEDEREA OBȚINERII UNOR ALIMENTE FUNCTIONALE INOVATIVE IMBOGĂTITE IN COMPUSI BIOACTIVI – CTTU 2020 (cod SMIS 140030)” proiect finanțat prin POR 2014-2020 și care răspunde cerințelor formulate prin programul POR/2020/1/1.1.A./2, 1 – Axa prioritară 1. Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiții 1.1. – Promovarea investițiilor în C&l, dezvoltarea de legături şi sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare şi dezvoltare şi învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse şi de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea şi aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele şi de grupuri şi inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum şi sprijinirea activităților de cercetare tehnologică şi aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate şi de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale şi difuzării tehnologiilor de uz general. Operațiunea se numește: Sprijinirea entităților de inovare şi transfer tehnologic, domeniul de specializare inteligentă BIOECONOMIE, are ca obiectiv general dezvoltarea de legături şi sinergii între întreprinderi şi centrele de cercetare şi dezvoltare din invățământul superior, prin promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse, sprijinirea activităților de cercetare tehnologică şi aplicată, transferul de tehnologii ecoinovative în industria alimentelor făinoase. Prin obiectivele și activitățile stabilite, proiectul prezintă caracter trans-sectorial adresându-se, subdomeniilor regionale de specializare inteligentă Vest 1.1. Sectorul Agroalimentar si 1.3. Sănătatea si calitatea vieții. Obiectivele specifice ale proiectului
  1. Obiectivele specifice ale proiectului sunt directionate spre prioritatile de investitii formulate prin programul POR/2020/1/1.1.A./2,1 şi vizează Creşterea inovării în firme prin susținerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă din industria alimentară, în scopul promovării produselor alimentare functionale cu impact asupra sănătătii consumatorului și a calității vieții.
În acest sens, au fost identificate următorele obiective specifice: O1. Dezvoltarea de legături şi sinergii între mediul academic și privat în domeniul cercetării tehnologice, transferului de tehnologii şi ecoinovării. O2. Sprijinirea activităților de cercetare tehnologică aplicată, de realizare a liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate şi de primă producție, în domeniul alimentar. O3. Promovarea transferului în producție a rezultatelor ecoinovării prin dezvoltarea și implementarea în producție a unor noi produse funcționale, sigure din punct de vedere alimentar. O4. Promovarea investițiilor în C&l și valorificarea potențialului infrastructurilor de C&l din cadrul USAMVBT prin facilitarea accesului întreprinderilor la expertiză extinsă, în domeniul alimentar în scopul obținerii unor soluții inovative aplicabile în producție. O5. Creşterea vizibilității Centrului de transfer tehnologic CTT al USAMVBT prin activitatea de diseminare și promovare Implementarea proiectului va duce la realizarea a doua transferuri tehnologice către mediul economic în domeniul agroalimentar. Cuantificarea OS2 constă în realizarea a 8 studii de transfer tehnologic, elaborarea rețetelor de fabricație, a specificațiilor tehnice, a schemelor tehnologice și a parametrilor de proces precum și analiza nutrițională șiîin principii active. Prin proiect au fost achizitionate 8 echipamente (din ajutorul regional pentru investiții ) necesare obținerii alimentelor funcționale făinoase, precum și cateva categorii de servicii pentru sprijinirea entităților de transfer tehnologic (din ajutorul de minimis). S-a preconizat participarea la 4 manifestări științifice în domeniul inovării precum și la 2 târguri expoziționale. De asemenea, se urmărește crearea a 3 locuri de muncă permanente pentru realizarea și operaționalizarea Centrului de Transfer Tehnologic Universitar Timișoara CTTU, investiția vizată prin proiect constând în crearea unei entităţi de inovare şi transfer tehnologic, CTTU al USVT.
Valoarea totală a cererii de finantare, LEI, din care : 997.380,30
Valoarea totala eligibilă LEI 790.958,30
Contribuţia proprie LEI 349.979,54
Asistenţă Financiară Nerambursabilă LEI 647.400,76
 
Categorii

Calea Aradului nr.119
300645 | Timișoara | România

Paul Moldovan: (0799) 943 441
Oana Alexa : (0724) 207 515