AVIZIER ELECTRONIC

Workshop și eveniment de lansare a proiectului RES and Circular Economy Applied in an Academic Community as an Example for Smart Sustainable Development, cod proiect 2020/554215 (acronim: RES-CIRCULAR), 27.05.2022

Vineri, 27 mai 2022, între orele 1000-1200, în Sala de Conferințe a USAMVB Timișoara se va desfășura evenimentul de lansare a proiectului RES and Circular Economy Applied in an Academic Community as an Example for Smart Sustainable Development (Acronym: RES-CIRCULAR), cod proiect 2020/554215.

În cadrul programului Mecanisme financiare SEE și Norvegia, 2014‐2021, “Program pentru energie în România”, Apel de proiecte ‐ Apel 3: “Capacitate crescută pentru furnizarea energiei regenerabile” – Alte surse de energie regenerabilă (SRE), a fost acceptat pentru finanțare proiectul ”RES and Circular Economy Applied in an Academic Community as an Example for Smart Sustainable Development”, cu un buget total de 1 122 514 Euro.

Autoritatea contractantă și unic partener este Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara.

Obiectivul proiectului este dezvoltarea unui sistem de cogenerare energie electrică și termică din surse regenerabile. În campusul universitar va fi instalată o instalație de biogaz de 80-100 kWe plus un sistem fotovoltaic de 150 kWp. Universitatea dezvoltă acest proiect demonstrativ pentru comunitatea locală, fermieri, dar mai ales pentru educare-formare profesională, ca experiență practică în dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă și bioeconomie circulară. Odată cu implementarea proiectului, amprenta de carbon a campusului va fi redusă prin valorificarea resurselor regenerabile locale disponibile și prin transformarea acestor resurse în energie electrică și termică și utilizarea energiei pentru autoconsum în campusul universitar. Capacitatea totală de producția a energiei electrice a sistemului este previzionată la cca 825 MWh/an, care poate acoperi cca 40% din consumul total de electricitate de cca 1848 MWh/an a campusului USAMVBT.Producția de energie verde va înlocui energia pe bază de combustibili fosili și va atenua emisiile de metan. Economiile totale de emisii de CO2 echivalente sunt de 2400 de tone pe an.

Deoarece proiectul poate fi replicat în scenarii similare, de exemplu pentru a dezvolta un model de ferme auto-sustenabile, proiectul va fi un model pilot de afaceri ecologice pentru un mediu mai curat în România.

Site proiect: https://biocombustibil-tm.ro/res-circular/

Categorii

Calea Aradului nr.119
300645 | Timișoara | România

Paul Moldovan: (0799) 943 441
Oana Alexa : (0724) 207 515